Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH

EAE Logo

Eisenbahndienstleistungengesellschaft Aurich-Emden mbH ( EAE ) is een spoorweginfrastructuurbedrijf gevestigd in Aurich dat sinds 2008 de 13 kilometer lange spoorlijn Abelitz-Aurich in Oost-Friesland exploiteert. Directeur is Berend Voss. In Abelitz sluit de enkelsporige zijlijn aan op de spoorlijn Rheine-Norddeich Mole van DB Netz AG. Het traject wordt geëxploiteerd als industrieel hoofdspoor en heeft vanwege de talrijke overwegen naar privéterreinen slechts een maximumsnelheid van 25 km/uur.

De aandeelhouders zijn zowel publieke als private organisaties.

De oprichters in het district Aurich en de stad Emden zijn vertrokken. De twee particuliere aandeelhouders zijn ook de eerste vrachtklanten die gebruik maken van de spoorlijn. Omdat de routeheffingen de kosten niet dekken, is er een jaarlijks tekort van circa 100.000 euro. De schulden tot en met 2012 zijn eind 2013 naar rato afgelost door de aandeelhouders.

Nadat in 1996 het goederenvervoer op de zijlijn (Emden-) Abelitz-Aurich werd stopgezet, was er aanvankelijk weinig zicht op reactivering van de lijn. Er waren echter individuen die bleven werken aan een hervatting van het treinverkeer. Ten slotte raakte Enercon geïnteresseerd in het verschuiven van het wegtransport, dat steeds moeilijker werd en goedkeuring vereiste vanwege de grootte van de rotorbladen, naar het spoor. Vanwege de financiële toezegging van de windturbinefabrikant en de stad Aurich werd op 2 september 2006 de eerste baanbrekende ceremonie voor de routerenovatie gevierd met een ceremonie.

Na een bouwperiode van anderhalf jaar en bouwkosten van 10,2 miljoen euro werd de spoorlijn Abelitz-Aurich op 4 april 2008 officieel geopend in aanwezigheid van de premier van Nedersaksen, Christian Wulff.

Op 9 november 2008 loste de Aurich – een die de Bahn-vereniging in 1996 gedane belofte in door voor 1.600 geïnteresseerden kaartjes uit te geven voor 1.600 geïnteresseerden met twee speciale ritten tussen Aurich en Emden in het kader van de hervatting van het treinverkeer. De Ubbo-Lorenz-Express, genoemd naar de initiatiefnemer, werd getrokken door de V 100 van de spoorwegmaatschappij Ostfriesland-Oldenburg mbH (egoo).

In het eerste jaar na opening werd de lijn gebruikt door meer dan 5.000 treinen.

Sindsdien gebruikt het bedrijf Enercon de route met zijn spoorwegtransportbedrijf egoo voor het dagelijkse transport van windturbinecomponenten voor verscheping in de haven van Emden. Voor de rotorbladen, waarvan sommige meer dan 40 meter lang zijn, worden vier diepladerwagons gebruikt, die speciaal zijn ontworpen voor transporten die het laadprofiel overschrijden. Voor 2009 werd een transportvolume van 3.000 wagons verwacht.

Om de transportlogistiek te verbeteren heeft Enercon in 2009 op het industrieterrein Tannenhausen een nieuw laadstation met een 64-tons kraan in gebruik genomen. Om nog meer zware transporten met een te hoog laadprofiel van de weg naar het spoor te verplaatsen, is een verhoging van het vrije profiel van de lijn gepland. Daarnaast wordt de maximale lijnsnelheid verhoogd van de huidige 25 km/u naar tussen de 50 en 80 km/u. Door deze trajectuitbreiding is vanaf 2014 weer lokaal reizigersvervoer per spoor tussen Aurich en Emden met een reistijd van minder dan 30 minuten mogelijk. Eind juni 2011 heeft de EAE een aanbesteding uitgeschreven voor de planningsdiensten, met als hoofddoel de verbreding van het laadprofiel tot 5,05 meter op het verlengde traject tussen Aurich Nord en de zeehaven van Emden voor het transport van de windturbines. In februari 2015 heeft de Raad van Toezicht van EAE echter besloten de route niet uit te breiden, omdat dit niet meer nodig is vanwege de verkleining van de door Enercon geproduceerde windturbinecomponenten.

Langs het traject bevinden zich veel technisch onbeveiligde overwegen (BÜ), waarvan een groot aantal vanuit de direct aangrenzende woningen toegang geeft tot de rijksweg die parallel aan het traject loopt. Deze zijn gemarkeerd met het verkeersbord Andreaskreuz. Bij slecht zichtbare overwegen worden langs het traject extra fluitborden geplaatst, die de machinisten dwingen de luide claxon te bedienen. Door het regelmatige, ook nachtelijke treinverkeer heeft dit geleid tot protesten van de bewoners. Begin juli 2009 hebben EAE en Enercon besloten gehoor te geven aan de klachten en als tijdelijke oplossing het fluiten van de treinen stop te zetten. In plaats daarvan moeten ze nu stoppen voor de overwegen, die elk worden beveiligd door een begeleidende beveiliger. Deze werkwijze leidt tot een langere reistijd van de treinen en is ook niet stil door het remmen of versnellen van de treinen. Om deze reden worden de overwegen achtereenvolgens technisch beveiligd door middel van ofwel lichtseinen ofwel solide rondlopende roosters.