Bahnbetriebsgesellschaft Stauden mbH (Augsburg)

BBG Logo

Bahnbetriebsgesellschaft Stauden mbH, kortweg BBG, is een particulier spoorweginfrastructuurbedrijf dat in 2000 werd opgericht en gevestigd is in Augsburg. Van 2002 tot 2017 had de BBG ook een exploitatievergunning als spoorwegmaatschappij. Samen met de Stauden-Verkehrs-Gesellschaft (SVG) en de vereniging Staudenbahnfreunde vormt het de Staudenbahn- bedrijvengroep.

De BBG is primair verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de spoorlijn Gessertshausen-Turkheim. Daarnaast zet ze zich in voor het weer op gang brengen van het passagiersverkeer op de route.

In 2000 kocht de Staudenbahn-Schienenweg-Trägerverein, een vereniging van zes naburige gemeenten en de vereniging Staudenbahnfreunde, het traject Gessertshausen-Markt Wald van Deutsche Bahn AG om de definitieve afsluiting te voorkomen en het personenvervoer weer op gang te brengen. De gesponserde vereniging was echter niet in staat de bijbehorende operationele en financiële risico’s zelf te dragen. Om deze reden werd de Bahnbetriebsgesellschaft Stauden opgericht en werd het onderhoud en de exploitatie van de lijn daarop overgedragen. In november van datzelfde jaar werd de verantwoordelijkheid voor het traject uiteindelijk overgedragen van Deutsche Bahn AG aan BBG.

Onder leiding van Hubert Teichmann (commercieel directeur) en Reiner Augustin (technisch directeur en chief operations manager) werden in de daaropvolgende jaren aanvankelijk reparatiewerkzaamheden aan het spoor uitgevoerd. Tegelijkertijd vroeg de BBG een vergunning aan als spoorwegonderneming om op eigen gelegenheid excursies te kunnen maken en goederen te vervoeren. Op 3 september 2002 ontving de BBG de exploitatievergunning voor het personenvervoer per spoor en het goederenvervoer per spoor van het Beierse ministerie van Economische Zaken, Transport en Technologie met een tijdslimiet tot 1 september 2017.

Na voltooiing van de reparatiewerkzaamheden aan het spoor startte de BBG op 1 mei 2003 de excursiedienst tussen Augsburg en Markt Wald. Bovendien werd op 24 augustus 2003, na een bouwperiode van drie maanden, ten oosten van Fischach een nieuw laadstation voor boomstammen en andere landbouwgewassen in gebruik genomen. In 2004 verwierf de BBG de spoorlijn tussen Markt Wald en Türkheim van Deutsche Bahn AG. Zo kon ook het traject tussen Ettringen en Türkheim van de sluiting worden gered en kon het zijspoor van de papierfabriek in Ettringen worden bediend.

Reiner Augustin ging in 2010 met pensioen als technisch directeur en Chief Operations Manager. Sindsdien is Hubert Teichmann de enige directeur. In hetzelfde jaar richtte de BBG samen met de AEbt Angewandte Eisenbahntechnik GmbH uit Neurenberg de LZBahntechnik GmbH op. Het bedrijf was gevestigd in het voormalige spoorwegdepot van Augsburg en legde zich toe op het opstellen van deskundigenadviezen voor de goedkeuring van nieuwe spoorvoertuigen. De hiervoor benodigde proefritten zijn uitgevoerd op de sporen van de BBG.

In 2012 is de BBG erin geslaagd om een ​​infrastructuur- en gebruikscontract af te sluiten met de eigenaar van het voormalige Molfenter-bedrijfspand met een opstelspoor in Gessertshausen. Sindsdien staan ​​er locomotieven en wagons van BBG geparkeerd. Na de verkoop en reactivering van de handelshallen in 2013 overwoog BBG om er haar hoofdkantoor met werkplaatsen te vestigen en de locatie in het voormalige spoordepot van Augsburg op te geven.

Op de enkelsporige, niet-geëlektrificeerde spoorlijn tussen Gessertshausen en Türkheim exploiteert de BBG het traject tussen Gessertshausen en Markt Wald en tussen Ettringen en Türkheim. De route tussen Markt Wald en Ettringen is vanwege de bouwvallige toestand afgesloten.

Daarnaast behoren het zuidelijke deel van het voormalige spoorremise Augsburg en het zogenaamde laadperron Gessertshausen (voormalig zijspoorbedrijf Molfenter) tot de infrastructuur van het bedrijf.

Na de oprichting van de BBG schafte het zijn eigen voertuigen aan voor excursies en goederenvervoer. Deze omvatten de spoorbus 5081 561 en een zogenaamde Esslinger motorwagen met de bijbehorende stuurstand. In 2004 werden de diesellocomotief 2143 006 en enkele personenwagons en gesloten goederenwagons voor het vervoer van fietsen aangeschaft. De railbus en de Esslinger motorwagen met stuurstandrijtuig werden vervolgens weer verkocht. In 2004 werden de diesellocomotief en de personen- en goederenwagons onderdeel van de nieuw opgerichte Stauden-Verkehrs-Gesellschaft.