Japanse Spoorwegmaatschappijen

Spoorwegmaatschappij:
Logo:
Opgericht in:
Hankyu
Hanshin
Japan Railways
Keihan
Keikyu
Keio
Keisei
Kintetsu
Meitetsu
Nankai
Nishitetsu
Odakyu
Seibu
Tōbu
Tokyu