Ghana

Het spoorwegsysteem in Ghana is van oudsher beperkt tot de vlaktes ten zuiden van de barrière van bergen ten noorden van de stad Kumasi . Echter, de 1.067 mm ( 3 ft 6 in ) smalspoorlijn, in totaal 935 kilometer, ondergaat een ingrijpende renovatie en er worden nu ingrepen in het binnenland gemaakt. In Ghana zijn de meeste lijnen enkelspoor en in 1997 werd geschat dat 32 kilometer dubbel werd gereden .

Er zijn geen spoorverbindingen met aangrenzende landen. Er zijn echter plannen om de Kumasi-Takoradi-spoorweg uit te breiden naar Paga, bij de grens met Burkina Faso, plus een aftakking van Tamale naar Yendi.

Ghanese Spoorwegmaatschappijen